Hogescholen en universiteiten in het land werken steeds vaker en intensiever samen. Zo ook op het gebied van onderzoek. Ook Windesheim werkt samen met verschillende kennispartners. Samen heb je een grotere impact, maar een succesvolle samenwerking ontstaat niet vanzelf.

“Simpel afspreken dat we gaan samenwerken werkt niet. Bij samenwerken gaat het altijd om inhoud en relatie” zegt Geert Heideman. Hij is als associate lector Kunststoftechnologie betrokken bij verschillende samenwerkingsverbanden. Daarom heeft hij zijn werkplek bewust ook bij Perron038. Geert: “Je moet mensen kennen en wat van elkaar willen.”

Bouwen van een stevige onderzoeksinfrastructuur

Een voorbeeld waar inhoud en relatie samenkomen is in het SIA sprong project IAMM. Verschillende kennisinstellingen, bedrijven en netwerkorganisaties werken daarin samen. Ze doen onderzoek en delen kennis over verschillende vormen van metaalprinten. Geert: “We werken bijvoorbeeld samen aan een gezamenlijke investeringsagenda. Dat zorgt ervoor dat elke partij unieke expertise en machines heeft. Zo kunnen wij hier mensen van Saxion en Fontys opleiden en gaan we naar hen toe om de andere machines te leren kennen”. Met de spreiding van expertise en machines bouwen ze samen aan een stevige onderzoeksinfrastructuur. Het onderzoek komt daaruit voort.

Samenwerking tussen hbo en universiteit

Van oudsher verloopt de samenwerking tussen hbo-instellingen op een natuurlijke manier. Dat komt door de aard van het onderzoek en doordat de financiering vaak hetzelfde is. De laatste jaren ontstaat er ook meer samenwerking tussen hbo en universiteiten. Geert: “Dat heeft een toegevoegde waarde; je kunt grotere uitdagingen sneller aanpakken en sneller innoveren. Het mooie is dat je als kennisinstellingen complementair bent aan elkaar. Samen weet je meer.”

Samenwerken aan rubber recycling

Een voorbeeld van samenwerking is het onderzoek naar rubber recycling. De autobanden zorgen in Nederland en Europa voor een enorme afvalberg. De Universiteit Twente deed al fundamenteel onderzoek naar het recyclebaar maken van autobandenrubber. Vervolgens onderzocht Windesheim hoe gerecycled rubber voor de industrie schaalbaar én financieel aantrekkelijk kan zijn. Bijvoorbeeld door samen met de industrie uit te zoeken welke techniek en welke machines er nodig zijn om autobanden te ontleden, sorteren en scheiden en vervolgens op grotere schaal toe te passen. Geert: “Je ziet daar heel duidelijk een treintje van belangen ontstaan tussen partners uit het werkveld en de kennisinstellingen. Die breng je samen en dan gaat de samenwerking lopen. Je kan het onderzoek dan samen opschalen. Als je op inhoud een logische connectie hebt, wordt de samenwerking makkelijk.”

Onderzoek met mbo-instellingen

Geert ziet ook een toekomst voor een intensievere samenwerking met mbo-instellingen bij Perron038. “Een mooi voorbeeld waar dat al begint is het TechOost project, waarbij het lectoraat via TechForFuture samenwerkt met CIVON Innovatiecentrum. Dat is een leerhuis in de techniek dat is opgezet door verschillende mbo-instellingen. Samen met hen wordt gewerkt aan een voorstel voor een onderzoek. Geert: “Dit soort samenwerkingen moeten zichzelf gaan bewijzen. Als het concept werkt, levert het inspirerende voorbeelden op die tot de verbeelding spreken. Dat zet aan tot meer samenwerking.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Geert Heideman bij de opening van Factory NEXT op Perron 038

Geert Heideman bij een van de machines bij Factory NEXT op Perron 038

Perron038 als stukje Zwitserland

Perron038 is al jaren een broedplek van samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Geert: “Het is een bijzondere manier van samenwerking die we koesteren. Het is hier begonnen vanuit het bedrijfsleven; Tembo en AWL hadden een visie om een samenwerkingsplek te starten in de buurt van een kennisinstelling. Dat is uitgegroeid tot wat het nu is.” Deze maand opent Perron038 Factory NEXT; een nieuw deel met allerlei innovatieve machines die een nieuwe impuls kunnen geven aan de samenwerkingen. Het biedt ook kansen voor intensivering van de samenwerking tussen kennisinstellingen. Geert: “Fysiek bij elkaar over de vloer komen is van het grootste belang bij samenwerkingen. Ik zie het ook gebeuren dat steeds meer collega’s van andere universiteiten, hbo’s en mbo’s hier komen. Zo groeit de relatie en zie je wat je aan elkaar toevoegt. Wat dat betreft is Perron038 een fantastische omgeving omdat het neutraal terrein is. Eigenlijk een soort Zwitserland in het klein.”

Tekst gaat verder onder de video, waarin Erika Diender ingaat op het belang van de samenwerking bij Perron 038.

Samenwerking van theorie tot innovatie

Hogescholen en universiteiten werken samen volgens wetenschappelijke regels. Universiteiten richten zich daarbinnen op fundamenteel onderzoek, hbo-instellingen op praktijkgericht onderzoek. In andere woorden; hogescholen gebruiken de fundamentele principes om handvatten te ontwikkelen voor de praktijk.

Een voorbeeld is de ontwikkeling van ontwerpregels voor 3d-printtechnieken: op universiteiten worden mechanicaregels voor verschillende printtechnieken ontwikkeld. Bij een hogeschool worden die regels toegepast om door middel van praktijkgericht onderzoek tools te ontwikkelen. Bedrijven kunnen die tools gebruiken om zelf hun producten te ontwerpen; de toepassing van de innovatie.

De volgorde van onderzoek wordt binnen technische innovaties aangeduid in TRL-niveaus, waarbij TRL 1 een theoretisch niveau is en TRL 9 de uiteindelijke introductie van de innovatieve oplossing. Globaal ziet deze indeling er zo uit:

Vergelijkbare berichten