In IAMM werken drie hogescholen (Fontys, Windesheim, Saxion) samen, aangevuld met universiteiten (Delft, Enschede), bedrijven en netwerkorganisaties. Met elkaar onderzoeken ze en delen ze kennis over verschillende vormen van metaalprinten. Niet alleen de techniek komt aan bod, maar ook andere aspecten die van belang zijn voor een succesvolle adoptie in de productieketen. De diversiteit in de groep, ook geografisch, staat garant voor een veel omvattende aanpak omwille van een effectieve doorgroei van additive manufacturing als complementaire vervaardigingsoplossing.

Het Team

DR. MARGIE TOPP
Lector Kunststoftechnologie
m.topp@windesheim.nl

DR.IR ARIE PAUL VAN DEN BEUKEL
Lector Industrial Design
a.p.vandenbeukel@saxion.nl

DR.IR ERIK PUIK
Lector Smart Manufacturing
erik.puik@fontys.nl

DR.IR GEERT HEIDEMAN
Associate Lector
g.heideman@windesheim.nl

IR. IVO TEN BRINCK
Projectleider/onderzoeker
i.c.tenbrinck@saxion.nl

IR. REIN VAN DER MAST
Initiatiefnemer/onderzoeker
r.vandermast@fontys.nl

Het IAMM Consortium

In IAMM werken drie hogescholen (Fontys, Windesheim, Saxion) samen, aangevuld met universiteiten (Delft, Enschede), bedrijven en netwerkorganisaties. Met elkaar onderzoeken ze en delen ze kennis over verschillende vormen van metaalprinten. Niet alleen de techniek komt aan bod, maar ook andere aspecten die van belang zijn voor een succesvolle adoptie in de productieketen. De diversiteit in de groep, ook geografisch, staat garant voor een veel omvattende aanpak omwille van een effectieve doorgroei van additive manufacturing als complementaire vervaardigingsoplossing.

SPRONG GROEP

Met subsidie van Regieorgaan SIA ontwikkelt IAMM een kennis- en faciliteiten infrastructuur met betrekking tot metaalprinten om de kennis erover en het gebruik ervan te bevorderen in Nederland. 

Een SPRONG-groep bestaat uit een samenwerking tussen (minimaal) 2 hogescholen en praktijkpartners, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (bijvoorbeeld mkb), publieke instellingen en overheden. Krachtige SPRONG-groepen hebben een brede doorwerking naar de kwaliteit van het onderzoek van de betrokken hogescholen.

Het Team

DR. MARGIE TOPP
Lector Kunststoftechnologie
m.topp@windesheim.nl

DR.IR ARIE PAUL VAN DEN BEUKEL
Lector Industrial Design
a.p.vandenbeukel@saxion.nl

DR.IR ERIK PUIK
Lector Smart Manufacturing
erik.puik@fontys.nl

DR.IR GEERT HEIDEMAN
Associate Lector
g.heideman@windesheim.nl

IR. IVO TEN BRINCK
Projectleider/onderzoeker
i.c.tenbrinck@saxion.nl

IR. REIN VAN DER MAST
Initiatiefnemer/onderzoeker
r.vandermast@fontys.nl